Zobacz również Logo psychoterapeuty Nepsis
MENU
 
 

Metoda krakowska

To terapia neurobiologiczna, która stymuluje funkcje poznawcze. Jest terapią rozwojową, oznacza to, że naśladuje kolejne etapy rozwoju dzieci zdrowych i w ten sposób ustala program ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. W swoim gabinecie, pracując Metodą Krakowską, pracuję nie tylko nad kompetencją komunikacyjną i językową, ale również nad wszystkimi funkcjami poznawczymi swojego podopiecznego.

Podstawą prowadzonej terapii według Metody Krakowskiej jest Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, której towarzyszą ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych. Obejmują one następujące sfery:

  • Słuchową,
  • Wzrokową,
  • Zabawy,
  • Funkcji lewej półkuli mózgu,
  • Zachowań społecznych,
  • Motoryki,
  • Pamięci,
  • Kategoryzacji i myślenia przyczynowo- skutkowego
  • Systemu językowego.

Metoda ta oprócz tego, że jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem, dla wielu dzieci okazała się jedyną drogą umożliwiającą rozpoczęcie budowania systemu fonetyczno- fonologicznego.