Zobacz również Logo psychoterapeuty Nepsis
MENU
 
 

Zespół

Anna Krawiec

O MNIE:

 • Filolog polski
 • Logopeda
 • Terapeuta
 • Terapeuta Metody Krakowskiej, w trakcie certyfikacji
 • Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: Filologia polska, specjalność nauczycielska
 • Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek: Logopedia i terapia pedagogiczna

Praca w zawodzie logopedy sprawia mi ogromną satysfakcję i przynosi wiele radości. Podchodzę do niej z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. By skutecznie pomagać moim podopiecznym, stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. W prowadzonym przeze mnie gabinecie logopedycznym "Sylabki", pracuję również zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej, dlatego też często uczestniczę w praktykach i hospitacjach w gabinetach Centrum Metody Krakowskiej. 

Bardzo dbam o to, by w moim gabinecie, terapia przebiegała w radosnej i ciepłej atmosferze. Bo nic tak nie napędza mnie do działania, jak uśmiech dziecka, które odnosi sukces terapeutyczny i czerpie radość z możliwości komunikowania.

KURSY I SZKOLENIA:

 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Centrum Metody Krakowskiej
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, Centrum Metody Krakowskiej
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, Centrum Metody Krakowskiej
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Centrum Metody Krakowskiej
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących, Centrum Metody Krakowskiej
 • VB- MAPP. Ocena umiejętności i planowanie terapii z dziećmi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
 • Picture Exchange Communication System (PECS)- poziom I, Pyramid Polska
 • Narzędzie M-CHAT- R/F- praktycznie zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, SYNAPSIS
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej- szkolenie prowadzone przez twórców metody PECS- Andy Bondy i Lori Frost
 • Praktyka dla autymu, Pyramid Polska
 • Programowanie mowy w terapii dziecka niemówiącego wg koncpecji mgr Sylwii Kulety, ALPHA STUDIO